STRETCHPOWER

_MG_6040

Företaget VQ Innovation har tagit fram produkten StretchPower, som syftar till att stretcha vadmuskulaturen. Hälsoteknikcentrum Halland genomförde en mindre studie för att testa den omedelbara effekten av vadstretching vid användande. 26 stycken yngre aktiva kvinnor och män deltog i studien. Alla testpersoner fick göra en knäböj före och efter stretch, för att studera skillnader i rörlighet. Knäböjen videofilmades och fötternas tryckfördelning mot golvet registrerades med en trycksensor under den lägsta positionen i knäböjen.

Resultaten visar att produkten ger en stretcheffekt som medför ökad aktiv rörlighet i fotleden, precis som avsett.

Partner i projektet: VQ Innovation

Advertisements

HEMTJÄNST PÅ FLERA SPRÅK

Gona__2
Ganimete Beqiri Sadiku är verksamhetschef på Linas hemtjänst, som erbjuder hemtjänst och hushållsnära tjänster på olika språk.

Antalet äldre med invandrarbakgrund ökar i Halland liksom i hela Sverige. Tillsammans med företaget Linas hemtjänst, som erbjuder hemtjänst, hushållsnära tjänster och personlig assistans på flera olika språk, har Hälsoteknikcentrum gjort en studie kring behovet av flerspråkig hemtjänst i Halland samt en kartläggning av befintlig forskning på området.

Forskare från Högskolan i Halmstad intervjuade hemtjänstpersonal, biståndshandläggare, kunder och anhöriga om erfarenheter kring språkets roll i hemtjänstarbetet. Resultatet pekar på att det är centralt att äldre invandrare, som har någon omsorgsinsats, och personal ska kunna förstå och kommunicera med varandra. När de äldre och personalen delar samma språk ökar förutsättningarna för trygghet, välbefinnande och gemenskap hos såväl kunder som deras anhöriga och hos personalen. Studien visar även på betydelsen av att, i diskussioner kring flerspråkig hemtjänst, inte förutsätta att samma behov och önskemål föreligger hos alla äldre invandrare. Det finns en stor risk med att bunta ihop äldre invandrare i en enda kategori.

Ladda ner studien från DIVA

GEAR UP – RULLSTOLSHJUL FÖR ÖKAD FRAMKOMLIGHET

gear up51

Gear Up är ett examensarbete där studenterna i nära samarbete med brukare påbörjat utvecklingen av ett rullstolhjul som ska förbättra framkomligheten med rullstol. Genom att integrera en växel i rullstolhjulet underlättas körningen i backar och på dåligt underlag. De första testresultaten visade att produkten sänker både arbetspuls och ansträngningsnivå för brukaren. Stor vikt har lagts vid att ta fram en så användarvänlig produkt som möjligt, där fokus legat på den reglerande lösningen. Produkten har genomgått en nyhetsgranskning och denna visar att den är patenterbar. Det finns även flera möjliga användningsområden för reglaget, exempelvis skulle det med mindre modifieringar kunna användas som bromsreglage.

Hälsoteknikcentrum har bidragit med olika kostnader vid prototypframtagning, användarinvolvering i form av workshops samt genom “extra handledning” och kompetens genom hela projektet.

Gear Up tilldelades första pris när Hälsoteknikalliansen delade ut sina stipendier för 2011.

MODERNT TRYGGHETSLARM

LIAC alarm är ett modernt trygghetslarm med funktioner som möjliggör positionering av användaren och kommunikation vid en larmsituation. LIAC alarm styrs genom mobiltelefoni vilket gör att det går att använda överallt. Designen av larmenheten har varit en viktig del i arbetet.

LIAC är ett examensarbete som genomfördes av Annika Karlsson och Linnea Trulsson, studenter på Halmstad Högskola, Utvecklingsingenjörsprogrammet årskurs 3. Hälsoteknikcentrum hjälpte studenterna med användarinvolvering i form av en workshop tillsammans med användare samt bekostade framtagning av elektroniken i larmenheten.

Stipendiaterny1

Arbetet tilldelades första pris på 100 000 kr ur Sten Fåhrés minnesfond.

MATLEVERANSER TILL ÄLDRE

mat

Inom ramen för ett nutritionsprojekt inom Kungsbacka kommuns äldreomsorg konstaterades att 39 procent av de äldre som bor hemma och har hjälp av hemtjänst ligger i riskzonen för undernäring och att 10 procent är undernärda. Därför ville man undersöka hur de äldre vill få sin mat levererad och utformad. Man ville också undersöka möjligheten att hitta en billig beställningsfunktion på webben.

Mi-labb vid Högskolan i Halmstad gjorde en kartläggning av befintliga system på webben, som visade att det inte finns något lämpligt applicerbart system. Färdiga system som bland annat används av restauranger för att ta upp beställningar är inte anpassade till målgruppen och har heller inget stöd för att koordinera leveranser mellan olika utkörningsställen. Kraven på användbarhet och tillgänglighet begränsar urvalet – det krävs en skräddarsydd och behovsanpassad lösning.

HCH genomförde även två workshops, med ledning av personal från Living Labs vid Högskolan i Halmstad. Det framkom att flertalet användare efterfrågade större valfrihet, man vill ha möjlighet att själv kunna sätta ihop veckans meny. Man vill också själv bestämma vad och när man ska äta. Några användare efterfrågade att kunna vara med och hjälpa till när maten tillagas, eftersom man då vet precis vad maten innehåller. Dessutom är det roligt att laga mat tillsammans med andra! Festmåltider vid speciella högtidsdagar ansågs vara viktigt. Många önskade varm mat även till kvällsmålet.

Partners i projektet: Kungsbacka kommun, Halmstad Living Lab

BAKÅTVÄNT RULLSTOLSHANDTAG

_MG_6024

Idén kom från en undersköterska på ett demensboende, som upplevde en oro hos de äldre vid promenader i rullstol. Kanske skulle de bli lugnare om de kunde ha ögonkontakt med den som kör rullstolen?

Utmaningen för HCH var att hitta en lösning som möjliggör ögonkontakt mellan förare och den äldre i rullstolen vid promenader.

HCH sammanförde en industridesigner och ingenjör med idégivaren och personal från demensboende. Tillsammans utvecklade gruppen en prototyp. Lösningen blev ett alternativt, bakåtvänt rullstolshandtag som enkelt monteras på rullstolen.

Personal har testat protypen och responsen var mycket positiv.

ACTIVATION GRIP

_MG_6051

Activation Grip är en “träningshandske” för handbollsspelare, som gör det möjligt att träna på passningar eller skott med motstånd inkopplat. Utmaningen här var att kommersialisera produkten och skapa ett företag runt den, samt  att modifiera den befintliga prototypen för att bättre möta användarnas krav.

HCH har bekostat material och bistått med kompetens. Olika material har köpts in och testats. Spelare från HK Drotts A-lag har testat produkten, varpå vissa anpassningar gjorts. En noll-serie om 50 exemplar av träningshandsken togs fram och började säljas, främst till större handbollsföreningar.

HCH har hjälpt Johan Augustsson och Robert Wikander med att förbättra den befintliga prototypen, att hitta vägar för kommersialisering samt att starta företaget RMJ Health AB, som nu säljer träningshandsken.